Team Koper Maassen Architecten

De opzet van ons bureau is kleinschalig maar met een grote mate van flexibiliteit. Wij hechten aan samenwerking. In overeenstemming met de grootte van het project of de complexiteit daarvan laten wij ons bij staan door ter zake kundigen en zien wij het als onze taak daaraan sturing te geven. De grote mate van diversiteit van de door ons ontworpen en gerealiseerde projecten zijn daarvoor exemplarisch.

Dick Koper

Dick Koper

Interieurarchitect

Frank Maassen

Frank Maassen

Architect

Vanaf mijn studie ben ik al geraakt door het samenspel van interieur, architectuur en omgeving. De combinatie van het ontwerpen vanuit de autonome kunstgedachte en de toegepaste kunst waarin gebruik en beleving van de gebruikers een belangrijke rol spelen maakte dat ik mij daarin volledig kon herkennen. Van daaruit is dan ook de fascinatie ontstaan om ruimten en een omgeving te scheppen waarin de gebruikers worden verrast en zich vooral herkennen.

Vanuit onze oorsprong, waarbij Frank tijdens zijn studieperiode incidenteel  werkzaamheden voor het toenmalige interieurarchitectenbureau verrichte, bleek al vrij snel dat wij de fascinatie voor het omgaan met ruimten en functies deelden. Hij met een meer stedenbouwkundige achtergrond en ondergetekende vanuit de wat meer kleinschaligere toepassingen. Ondanks of misschien wel dankzij de verschillen in studierichting en schaalgrootte vullen wij elkaar aan en kenmerken zich onze ontwerpen door de combinatie van onderzoeken en studies;  vanuit binnen naar buiten en vanuit buiten naar binnen.  Daarbij altijd indringend rekening houdend met de omgeving en de gebruikers.

Het is uiteindelijk de gebruiker die zich in het ontwerp moet herkennen. We hebben de keuze de omgeving te bepalen die bij ons past. Het is deze keuze die iets over ons zegt. Het is aan vormgevers om dat diepgang te geven en er een bijdrage aan te leveren. Het is de breedte van het spectrum dat boeit en keer op keer weer uitdagend is en begint bij het witte lege vel tot en met het toepassen, realiseren  en gebruiken.

Ik heb mijn passie voor architectuur gevonden tijdens mijn stage in 1990 (HTS Arnhem) bij een klein architectenbureau te Wageningen. Mijn droom werd  in een tijdsbestek van 3 maanden volledig duidelijk; ik wilde architect worden!!!

De aansluitende studie aan de TU te Eindhoven, studierichting stedenbouw en architectuur, bevestigde mijn visie. Tijdens mijn studie kwam ik meerdere malen in contact met Dick Koper. Hieruit groeide al snel een interessante samenwerking.

Ondanks of misschien wel dankzij onze verschillen in studierichting vullen wij elkaar  aan in het ontwerpproces. Onze ontwerpen worden vanuit de diverse invalshoeken (interieur, exterieur en omgeving) benaderd; zowel van binnen naar buiten  als van buiten naar binnen. Dat leidt tot verassende en intrigerende oplossingen. Hierbij staat de opdrachtgever centraal;  we zoeken  naar de ideale indeling (‘maatpak’) en vormgeving van ruimtes in relatie tot zijn omgeving.

Bij iedere opdracht is er sprake van het samenspel van wensen van de opdrachtgever, het budget, de context (omgeving, locatie) en de regelgeving van de overheid. Dit gecombineerd met onze ambitie (duurzaamheid, functionaliteit, esthetisch en verassend)  en de wil om een oplossing te zoeken tot een ontwerp met een eigen identiteit. Het uiteindelijk realiseren van een ontwerp, vanuit deze mix van factoren, met het resultaat dat de opdrachtgever zich daarin herkent en ‘thuis’ voelt, zorgt iedere keer weer voor grote voldoening.