Visie Koper Maassen Architecten

 

Volgens de Romein Vitruvius is, in een heldere balans met elkaar, architectuur gestoeld op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Het is dan ook een kunst om een gebouw te ontwerpen en te laten bouwen. Een complex proces waarbij de architect als regisseur een belangrijke rol speelt.

Waar we ook zijn, ruimte is rondom ons en maakt dat we alleen al daardoor in aanraking komen met architectuur. Zodra ruimte wordt vorm gegeven wordt het een omgeving die in belangrijke mate laat zien wie we zijn. Het alom aanwezig zijn van ruimte en het daaraan vorm en functies toekennen is verweven met onze visie op architectuur. Dit geldt voor ons zowel voor nieuwbouw als voor het verbouwen, c.q. aanpassen van bestaande gebouwen en woningen.

Wij streven naar architectuur die inspirerend en uitdagend is. Architectuur waar ‘stevigheid’ samengaat met nieuwe inzichten over bouwfysica, duurzaamheid en toepassingsmogelijkheden. Architectuur waarin ook steeds meer de invloed van de veranderende samenleving met flexwerken en het denken over ‘nieuw werken’ een toenemende prominente rol zal spelen. Dit vraagt steeds meer om gebouwen, woningen en aanpassingen daarvan met een grotere mate van flexibiliteit.

Het zegt daarnaast iets over identiteit en functionaliteit. Licht, lucht, ruimte, kleur, textuur, materialisatie, ruimtelijke beleving vanuit de beschutting of open, in harmonie en ordening. De gevels slechts als een fysieke grens tussen binnen en buiten, besloten of transparant en in samenhang met elkaar. Evenwichtig, harmonieus maar vernieuwend en verrassend.