Werkwijze Koper Maassen Architecten

 

Onze aanpak en werkwijze is er op gericht om in nauwe samenspraak met de opdrachtgever(s) via studies, schetsen en onderzoeken te komen tot een goed doordacht resultaat. In deze ontwerpfase is de inbreng van de opdrachtgever van groot belang.  Het is in die fase dat zijn of haar inbreng van grote invloed is op het resultaat van het uiteindelijke gebouw en of inrichting.

De opdrachtgever wordt door ons dan ook nauw betrokken bij dit proces zodat vanaf het begin van het proces de kiem wordt gelegd voor een bevredigend eindresultaat. Niet de maat of het volume van een gebouw is bepalend voor een helder en open samenspel maar het is de complexiteit tussen het programma van eisen, de functies en het budget die daaraan richting geven.

Het daaruit voortvloeiend ontwerp vormt daarna de basis voor verdere uitwerkingen en het realisatie traject. Omdat in onze visie het detail in de architectuur van groot belang is hechten wij aan een zorgvuldige voorbereiding en uitwerking van alle zaken die noodzakelijk zijn om tot een vloeiend en gestroomlijnd bouwproces te komen. Deze visie en de noodzaak om de realisatie daarvan scherp te bewaken maakt dat wij vanuit onze ruime ervaringen met aanbestedingprocedures en bouwmanagement in de regel onze projecten begeleiden.

Wij zien ons zelf daarbij als de katalysator voor het hele proces, richting gevend aan uitgangspunten die in balans zijn met ambities en budget. Van ontwerpfase naar aanbesteding, gunning en de uiteindelijke realisatie waarbij wij pro actief betrokken blijven tot en met de oplevering.

Hieronder een voorbeeld van een project wij van eerste schets tot aan oplevering begeleid hebben. Het gaat hier om de verbouwing en uitbreiding van een bestaand woonhuis.